Xinhua Silk Road: สี่ทศวรรษแห่งการพัฒนาเมืองเหลียนหยุนกัง การเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการเปิดประเทศระดับสูง

ปักกิ่ง, 1 พฤษภาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — เมื่อวันที่ 26-30 เมษายนที่ผ่านมา เมืองเหลียนหยุนกัง มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน ได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาครั้งใหญ่ของเมืองตลอด 40 ปีที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากการปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีน

Photo provided by Lianyungang
Photo provided by Lianyungang

นับตั้งแต่ที่กลายเป็นหนึ่งในเมืองชายฝั่งแรก ๆ ในช่วงการเปิดประเทศในปี 2527 เมืองเหลียนหยุนกังได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากเมืองเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมสู่เมืองอุตสาหกรรมชายฝั่ง ศูนย์กลางการคมนาคมที่ครอบคลุมระดับชาติ และเมืองสวยงามที่เต็มไปด้วยอารยธรรม

ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในระดับภูมิภาคของเหลียนหยุนกังเพิ่มขึ้นจาก 2.36 พันล้านหยวนในปี 2527 เป็น 4.3636 แสนล้านหยวนในปัจจุบัน คิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 185 เท่า

ในช่วงเวลาเดียวกัน รายได้ของประชากรในเมืองและชนบทของเหลียนหยุนกังเพิ่มขึ้นจาก 604 หยวนและ 462 หยวน เป็น 43,769 หยวน และ 24,411 หยวน ตามลำดับ โดยในปี 2566 รายได้จริงต่อหัวของประชากรในเหลียนหยุนกังอยู่ที่ 35,983 หยวน

เมืองเหลียนหยุนกังได้พัฒนาและยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม ส่งผลให้จากเดิมที่เป็นเมืองแห่งการเกษตรแบบดั้งเดิม ได้กลายเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมท่าเรือและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบัน

ในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ปริมาณการขนส่งสินค้าที่เหลียนหยุนกังเพิ่มขึ้นจาก 9 ล้านตัน เป็น 320 ล้านตัน ขณะที่รถไฟบรรทุกสินค้าจีน-ยุโรป และจีน-เอเชียกลางได้เริ่มต้นขบวนที่เมืองแล้วกว่า 16,000 เที่ยว ถือเป็นจำนวนเที่ยวรถไฟที่มากที่สุดในมณฑล

เขตการค้าเสรีและเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนของเมืองยังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการนำเข้าและส่งออกในเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนต่อปีโดยเฉลี่ยเกินร้อยละ 40 เมืองเหลียนหยุนกังได้กลายเป็นหนึ่งในช่องทางที่สะดวกที่สุดสำหรับประเทศในเอเชียกลาง และภาคกลางและตะวันตกของจีน โดยเป็นจุดขนส่งสินค้าผ่านแดนจากคาซัคสถานมายังจีนมากกว่าร้อยละ 80

ลิงก์ต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/339992.html

View original content to download multimedia: Read More