แค่กระพริบตา !! Windows 8 เชื่อมต่อ Wi-Fi เร็วกว่า Windows 7 ถึง 11 เท่า

3157.Reduced-connection-time_thumb_15376568

Microsoft โชว์กราฟความเร็วในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ Windows 8 เริ่มนับตั้งแต่การสแกน เชื่อมต่อ จนถึงใช้งานได้ ทั้งหมดนี้ใช้ระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง 1 วินาที ถ้าจะพูดให้เน็ตภาพก็อารมณ์ประมาณกระพริบตาหนึ่งครั้ง ก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อย

ความเร็วในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ Windows 8 เมื่อเปรียบเทียบการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ Windows 7 เริ่มตั้งแต่สแกน จนถึงใช้งานได้ เท่ากับว่า Windows 8 ต่อ Wi-Fi เร็วกว่า Windows 7 ถึง 11 เท่า

ที่มา msdn.com