Unlock it Review ตอนที่ 5 : Samsung Galaxy Note 3 ไลฟ์สไตล์เพื่อคนชอบเขียน

…ตามที่ทราบกันดีครับว่า Galaxy Note 3 เป็นสมาร์ทโฟนตระกูล Phablet รุ่นที่ 3 จากการไล่เก็บประสบการณ์มาอย่างยาวนานของซัมซุง ในอดีตผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ได้สัมผัส Galaxy Note I ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่ง สิ่งที่รู้สึกได้เลยว่า การเปลี่ยนแปลงของ Galaxy Note I ไล่เรียงมาเป็น Galaxy Note 3 มันมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งประสบการณ์ในการใช้งาน ฟีตเจอร์ ฟังก์ชันกล้อง หน้าจอ ความฉลาดของ S Pen ที่ฉลาดขึ้น ประหนึ่งไปอัปเกรดสมองมา

Unlock it Review ตอนที่ 5 Samsung Galaxy Note 3 ไลฟ์สไตล์เพื่อคนชอบเขียน

สเปกเต็มๆ ของ Galaxy Note 3