Twinkl Thailand FREE Day ดาวน์โหลดสื่อการสอนฟรีทั้งเว็บไซต์ใน 24 ชั่วโมง

Twinkl-Thailand-Free-Day.png

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 นี้ ทวิงเคิลได้จัดกิจกรรม Twinkl Free Day เพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจให้คุณครูและผู้สอนทุกท่าน ที่ช่วยสร้างโอกาสและอนาคตให้แก่เด็ก ๆ ในประเทศไทย
กิจกรรม Twinkl Free Day ถือเป็นครั้งแรกที่ทวิงเคิลเปิดโอกาสให้สมาชิกทวิงเคิลทุกท่านสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดสื่อการสอนทุกประเภทใน 1 วัน โดยทุกท่านสามารถเข้าถึงสื่อการสอนมากกว่า 930,000 รายการ และดาวน์โหลดได้ทุกรายการ เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ไปจนถึง 23.59 น.ของวันที่ 30 ตุลาคม 2565

เพียงแค่สมัครสมาชิกแบบฟรีกับทวิงเคิล ก็สามารถเริ่มดาวน์โหลดกันได้ที่ www.twinkl.co.th/resources/thailand-resources ได้เลย!

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Twinkl Thailand

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง