[PR] ทรูมูฟ เอช ในโครงการ “ชีวิตดี ชุมชนดี กับ ทรูมูฟ เอช 3G+”

DSC_0505

ทรูมูฟ เอช โดย นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโมบายล์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ชวนซุป’ตาร์ นิว-วงศกร และ ตี๋- โบว์ จากบ้าน AF ร่วมโครงการ “ชีวิตดี ชุมชนดี กับ ทรูมูฟ เอช 3G+” ณ บ้านปะอาว จ.อุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานหัตถกรรมทองเหลืองที่มีวิธีการทำโลหกรรมแบบดั้งเดิม ด้วยการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย ซึ่งเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ทั้งยังมีความเชื่อมโยงกับอารยธรรมบ้านเชียงที่มีอายุยาวนานกว่า 4,000 ปี ซึ่งทรูมูฟ เอช ได้นำเทคโนโลยี 3G+ ร่วมสืบสานภูมิปัญญาโบราณผสมผสานกับศิลปะอันทรงคุณค่า ณ ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว

โดยจัดทำ QR Code ประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยว ผ่านแอพพลิเคชั่น H TRAVEL เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งผลิต และที่อยู่ในการติดต่อหาซื้อสินค้า พร้อมมอบ GO Live มือถือ 3G+ ให้ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร อัพเดทข้อมูลต่างๆ รวมทั้งถ่ายภาพและวิดีโอแนะนำสินค้า เพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์บนโลกออนไลน์