Truemove H ประกาศวางขาย iPhone 6 / iPhone 6 Plus วันที่ 31 ตุลาคมนี้ เปิดลงทะเบียน 24 ตุลาฯ

iphone-6-iphone-6-plus

ก่อนหน้านี้ Apple ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะวางขาย iPhone 6 และ iPhone 6 Plus ในไทยในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ทางเครือข่าย Truemove H ก็ไม่รอช้า ประกาศอย่างเป็นทางการเช่นกัน พร้อมวางขาย iPhone 6 และ iPhone 6 Plus อย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ตุลาคมนี้

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแสดงความสนใจได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ได้ที่ www.truemove-h.com/iPhone6/prebooking หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.truemove-h.com/iPhone

iPhone-6-2.jpg