TrueMove H ให้โทรบอกรักพ่อ ฟรี 1 วัน ทั้งแบบเติมเงิน และแบบรายเดือน

TrueMove H จัดรายการส่งเสริมการขาย “แค่ไม่กี่คำ… ก็ทำให้พ่อซึ้งได้ ทรูมูฟเอชให้โทรบอกรักพ่อฟรี 1 วัน” ให้ลูกค้าโทรบอกรักพ่อ ฟรี 1 วัน ทั้งแบบเติมเงิน และแบบรายเดือน โทรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง การโทรแต่ละครั้งสามารถโทรต่อเนื่องได้นานสูงสุดไม่เกิน 60 นาที ระบบจะวางสายอัตโนมัติ

ผู้ใช้บริการแบบรายเดือน

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยกด *588# แล้วโทรออก (ไม่คิดค่าบริการ) ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม ถึง เวลา 23.59 น.ของวันที่ 6 ธันวาคม 2558

โทรฟรีภายในเครือข่ายทรูมูฟ เอช 24 ชั่วโมง (1,500นาที) มีอายุการใช้งาน 1 วัน นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับ (SMS) ยืนยันการได้สิทธิ โดยโทรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง การโทรแต่ละครั้งสามารถโทรต่อเนื่องได้นานสูงสุดไม่เกิน 60 นาที ระบบจะวางสายอัตโนมัติ

ผู้ใช้บริการแบบเติมเงิน

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยกด *888*999#แล้วโทรออก (ไม่คิดค่าบริการ)  ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม ถึง เวลา 23.59 น.ของวันที่ 6 ธันวาคม 2558

โทรฟรีภายในเครือข่ายทรูมูฟ เอช 24 ชั่วโมง มีอายุการใช้งาน 1 วัน นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับ (SMS) ยืนยันการได้สิทธิ โดยโทรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง การโทรแต่ละครั้งสามารถโทรต่อเนื่องได้นานสูงสุดไม่เกิน 60 นาที ระบบจะวางสายอัตโนมัติ

FatherDay_Landing Page