TOA มอบเงินสมทบโรงพยาบาลตำรวจ สู้ภัยโควิด-19

TOA-1400_2.jpg

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน – รองประธานกรรมการบริษัทฯ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อสมทบการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Generator) ที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมทั้งได้มอบผลิตภัณฑ์ทีโพล์ (Teepol) และเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดซุปเปอร์ไฟต์ จำนวน 450,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจอีกด้วย

TOA ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง