Ti จัดบูธในงานมหกรรมสินค้าไอที UBRU IT Fair 2021 ส่งท้ายปี

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด ร่วมออกบูธในงานมหกรรมสินค้าไอที “UBRU IT Fair 2021” ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสุดล้ำที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และจำหน่ายสินค้าไอทีจากร้านค้าต่างๆ อีกด้วย

UBRU-IT-FAIR-2021.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง