ราชบัณฑิตแนะนำ เปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีทีให้ใช้คำไทยว่า ‘กระทรวงนวเศรษฐการ’

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ! เพราะฉะนั้น ศ.นพ.สมชัย บวรกิตติ จากราชบัณฑิตฯได้ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะมีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีทีเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพราะเป็นคำที่ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษอยากจะให้ใช้ชื่อภาษาไทยมากกว่า

เพราะฉะนั้นราชบัณฑิตจึงเสนอให้ใช้ชื่อกระทรวงนี้เป็นภาษาไทยว่า ‘กระทรวงนวเศรษฐการ’ เพราะเป็นคำที่มีความหายครอบคลุมกว้างขวาง และไม่เจาะจงเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลเท่านั้น

สำหรับคำว่า ‘นวเศรษฐการ’ นั้นมีการบัญญัติศัพท์มากจากคำว่า นิว อีโคโนมี (new economy) ในภาษาอังกฤษ และมีความหมายพ้องกับคำว่าดิจิทัลอีโคโนมี และศัพท์อื่นๆอย่างเช่น เว็บ อีโคโนมี, อินเทอร์เน็ต อีโคโนมี เป็นต้น

ราชบัณฑิต

(image from Sanook)

 

via Posttoday