ลองวิชา!! สองนักศึกษาแฮกจอป้ายโฆษณาบิลบอร์ดเพื่อเล่นเกมส์

students-hacked-bilboard

ได้มีนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ลองวิชาด้วยการแฮกจอป้ายโฆษณาบิลบอร์ดและใช้เป็นจอเล่นเกมส์ที่ควบคุมด้วย iPhone โดยใช้เวลาไปทั้งสิ้น 22 นาทีหลังจากนั้นก็นำระบบกลับคืนมาตามปกติไม่มีความเสียหายและได้รับการติดต่อจากเจ้าของจอป้ายโฆษณาเพื่อปิดช่องโหว่ดังกล่าวของระบบจอโฆษณาโดยเร็ว ทั้งนี้สองนักศึกษาก็ไม่ได้เปิดเผยถึงวิธีการ เพียงแต่ได้บอกว่าการแฮกในครั้งนี้เพื่อการวิจัยเท่านั้นเพื่อแสดงให้เห็นการขาดการรักษาความปลอดภัยในระบบไอทีทั่วไปที่ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

ที่มา : Youtube