อินเตอร์เน็ตของประเทศไทยมีความเร็วเป็นอันดับที่ 47 ของโลก และเร็วกว่าประเทศจีน

บริษัท CDN (Content Delivery Network) ระดับโลก อย่าง Akamai ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลของความเร็วการใช้งานอินเตอร์เน็ตในระดับโลก โดยตัวเลขนี้เป็นของไตรมาสที่ 3 ของปี 2011 ซึ่งจากตัวเลขได้พบว่าค่าเฉลี่ยความเร็วอินเตอร์ทั่วโลกนั้นมีความเร็วเพิ่มสูงขึ้น 39% และมีค่าเฉลี่ยความเร็วอินเตอร์เน็ตทั่วโลกอยู่ที่ 2.7Mbps นอกจากนี้ Akamai ยังได้มีการจัดอันดับ 100 เมืองทั่วโลกที่มีความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงสุดครับ

โดยประเทศที่มีความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงที่สุดในโลกนั้นคือ ประเทศเกาหลีใต้ มีความเร็วอินเตอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 16.7Mbps เลยทีเดียว ตามมาด้วยอันดับ 2 คือประเทศฮ่องกง มีความเร็วเฉลี่ย 10.5Mbps และที่ 3 คือประเทศญี่ปุ่น มีความเร็วเฉลี่ย 8.9Mbps อันดับถัดๆไปนั้นความเร็วก็ลดหลั่นลงไปตั้งแต่ 4Mbps ลงไปเรื่อยๆครับ

สำหรับประเทศไทยนั้นมีการจัดอันดับความเร็วอินเตอร์เน็ตอยู่ที่ อันดับที่ 47 ของโลก ด้วยความเร็วเฉลี่ย 3.4Mbps ถือว่าเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ 2.7Mbps เลยทีเดียวครับ นอกจากนี้ความเร็วอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยยังเร็วกว่าของประเทศจีนและอินเดียอีกด้วย

สำหรับใครที่อยากดูการจัดอันดับทั้งหมดสามารถเข้าไปดูได้จากเว็บไซต์ของ Akamai ครับ

 

global internet averag

ที่มา Micgadget, image sorce tourismPICS