อนุกสทช.เร่ง 3 ค่ายลดค่าบริการ 15%

630

คณะอนุกสทช. เร่งเร้าผู้ให้บริการ 3G ทั้งเอไอเอส, ดีแทค และทรู ต้องลดค่าบริการลง 15% ตามที่ตกลงไว้ตอนก่อนประมูล 3G คลื่น 2100 MHz และต้องปรับลดคามเร็วต่ำสุดของการใช้งานต้องไม่ต่ำกว่า 345 kbps

นางเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คณะอนุประชุมฯ ได้มีการหารือกัน ในประเด็นใหญ่เรื่องของการให้บริการ 3G ในหลากหลายประเด็น แต่ประเด็นที่เป็นที่สนใจของประชาชนอย่างการลดค่าบริการ 3G ลง 15% นั้น ต้องมีการดำเนินการ ซึ่งในเวลานี้คณะอนุกรรมการพบว่า ผู้ให้บริการทั้ง 3 ค่ายยังไม่มีการลดค่าบริการลง

นางเดือนเด่น ยังได้ระบุอีกว่า การให้บริการ 3G ความเร็วในการให้บริการนั้น จะต้องไม่ต่ำกว่า 345 kbps ซึ่งหากพบว่า ความเร็วต่ำกว่าที่กำหนดสามารถร้องเรียนได้

ที่มา: ไทยรัฐ