หน้าแรก Tech News

ก.มหาดไทย ขานรับ บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดถ่ายสำเนาด้านหน้าด้านเดียว ก็ใช้ได้

Thai national id card - ก.มหาดไทย ขานรับ บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดถ่ายสำเนาด้านหน้าด้านเดียว ก็ใช้ได้

นายพินิจ เธียรธวัช ปลัดจังหวัดนนทบุรี เผยได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนผ่านทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ หากต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องถ่ายสำเนาบัตรทั้งด้านหน้าและด้านหลังทุกครั้ง ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายสำเนาบัตรโดยไม่จำเป็น ซึ่งปัจจุบันประชาชนใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) เพิ่มมากขึ้น และรายการในบัตรตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนจะมีรายการและรายละเอียดของรายการในบัตร เป็นข้อมูลส่วนบุคคลขณะขอมีบัตรของผู้ถือบัตร ปรากฏอยู่ด้านหน้าบัตรเพียงด้านเดียวครบถ้วนแล้ว ส่วนด้านหลังของบัตรจะมีเพียงแค่รหัสการผลิตบัตรและรหัสกำกับบัตรเท่านั้น

ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาการร้องเรียนกระทรวงมหาดไทยขอให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนที่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรหรือจะต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือบัตรเป็นหลักฐาน โดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card)  ควรให้ถ่ายสำเนาบัตรเฉพาะด้านหน้าด้านเดียวเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและลดภาระด้านค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน

สำหรับราคาถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนล่าสุดที่ผมเคยถ่ายไว้เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังอยู่ที่แผ่นละ 1 บาท

13666293421366629351l - ก.มหาดไทย ขานรับ บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดถ่ายสำเนาด้านหน้าด้านเดียว ก็ใช้ได้
เครดิตรูปภาพ : ประชาชาติธุรกิจ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ผ่าน กระปุกดอทคอม