Samsung Galaxy S II ของประเทศอินโดนีเซีย อัพเดทเป็น Android ICS แล้ว มีภาษาไทยด้วย

หลังจากที่ Samsung ได้ทยอยปล่อยอัพเดท Android 4.0 ICS ให้กับ Samsung Galaxy S II โดยเริ่มต้นที่โซนยุโรปบางส่วน ตอนนี้ Samsung ก็ได้ปล่อยอัพเดทมาให้กับโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วครับ โดยประเทศอินโดนีเซียจะได้รับการอัพเดทเป็นประเทศแรกในวันนี้ โดยเท่าที่ผมลองอัพเดทดูก็พบว่า Android 4.0 ICS ของประเทศอินโดนีเซียนี้มีภาษาไทยติดตั้งมาให้ด้วยแล้วครับ โดยจะใช้โค้ดว่า DXLP7 ครับ

ซึ่งการมาถึงของภาษาไทยที่มีอยู่ใน Android 4.0 ICS ของ Samsung Galaxy S II ประเทศอินโดนีเซียนี้ทำให้แน่ใจได้เลยว่าของประเทศไทยก็กำลังจะปล่อยอัพเดทเหมือนกัน ส่วนจะเป็นเวลาไหนนั้นยังไม่ทราบเหมือนกันครับ แต่เร็วๆนี้แน่นอน

และสำหรับใครที่ใจร้อน อยากใช้ Android 4.0 ICS ที่มีภาษาไทยของประเทศอินโดนีเซีย ให้ใช้วิธีเดิมครับ ตามที่ทีมงาน Mobiledista เคยแนะนำไว้ (อ่านจากที่นี่) แต่เปลี่ยนในส่วนของตัว Official Android 4.0 เป็น ดาวน์โหลดจากที่นี่ แทนครับ

Indo-rom