TEI จับมือ ก.ล.ต. เดินหน้าโครงการ ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2)

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะองค์กรที่มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศไทยดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำพาธุรกิจสู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนผู้สนใจร่วมขับเคลื่อนแก้ปัญหาขยะ อันเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยและทั่วโลกที่ต้องช่วยกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในงานเปิดตัวโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2) : ร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)

ภายในงานพบกับการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2) : ร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวเปิดงาน และ ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวรายงาน พร้อมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 1 และ กรอบแผนการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 2 โดย นักวิจัยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รวมถึง การผนึกกำลังประกาศเจตนารมณ์ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการฯ โดย ผู้บริหารหรือผู้แทนองค์กรพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 29 องค์กร จาก 19 อาคาร บนถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อขยายองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ในระยะแรก พร้อมต่อยอดขยายผลสู่การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนภายในองค์กรภาคธุรกิจไทย ชุมชน สังคม อย่างต่อเนื่อง มีระสิทธิภาพ และยั่งยืน

ผู้สนใจร่วมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ zoom) ที่ https://shorturl.asia/oS1O7 หรือ รับชมออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย – TEI และ สำนักงาน ก.ล.ต.