TED Fund เตรียมลงนาม MOU ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ

FB5AC6C2-AA3A-4A53-855C-94D0704EC463.png

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จะเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง Eternity Ballroom ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: กระทรวงการอุดมศึกษา

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง