TCEB ร่วม EEC ผนึกพันธมิตรภาคเอกชน เตรียมพร้อมสู่การจัดมหกรรมนิทรรศการแห่งปี EEC FAIR 2024

capeec2.jpg

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านการพัฒนาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC พร้อมด้วย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB, นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ นางสาวสุวรรณา โดตี้ ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมงานการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาบูรณาการการมีส่วนร่วมของรัฐและเอกชน “Re-design Thailand’s sustainable future together” เพื่อเตรียมการสู่การจัดงาน “EEC FAIR 2024” งานอีเว้นต์แสดงศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรม S-Curve บนพื้นที่ EEC ในปี 2024 ณ โรงแรมเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา วันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง