ผลวิจัยเผย คนส่วนใหญ่ติด Facebook, Twitter มากกว่าเหล้าและบุหรี่เสียอีก

มีผลการวิจัยจาก Booth School of Business ในเครือของมหาวิทยาลัย Chicago ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 205 คนในเยอรมันที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 85 ปี เพื่อวิเคราะห์ถึงการเสพย์ติด Social Network การวิจัยได้ทำการทดสอบกลุ่มตัวอย่างด้วยความถี่ 7 ครั้งต่อวัน และใช้เวลามากกว่าวันละ 14 ชั่วโมง ด้วยระยะเวลาทั้งหมด 7 วัน ซึ่งหลังจากการทดสอบแล้วได้พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการใช้งาน Facebook หรือ Twitter ในระดับที่ไม่สามารถห้ามใจไว้ได้ ถ้าหากไม่ได้ทวีตข้อความหรือเช็ค Facebook ภายใน 30 นาทีจะหงุดหงิดมาก นอกจากนี้ผลวิจัยยังได้ออกมาว่า จากการทดสอบถึง 10,558 ครั้ง พบว่ามีผู้ที่เกิดความอยากใช้งาน Facebook, Twitter
1 8 9