Moto G4 Plus Review: รีวิวประสิทธิภาพในการชาร์จไว จาก 4% ถึง 100% ใช้เวลานานแค่ไหน

มาต่อกันที่อีกหนึ่งความสามารถของ Moto G4 Plus นั่นคือ เรื่องของ Turbo Charge สิ่งนี้ทำให้ผมสนใจว่า ถ้าหากเราใช้งานแบตเตอรีจนใกล้เหลือ 0% จะใช้เวลาในการชาร์จเต็ม 100% นานเท่าไร