6 เทคโนโลยีจากเกม Batman Arkham Knight ที่เกิดขึ้นแล้วในชีวิตจริง

เทคโนโลยีจากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมหรือภาพยนตร์ ล้วนเป็นคอนเซปต์หรือแรงบันดาลใจในการศึกษาพัฒนาให้ออกมาเป็นของที่ใช้งานได้จริงหลายอย่าง ในสมัยก่อนก็เช่นกัน(เช่นเรื่อง Star Trek) และแนวคิดพวกนี้สามารถใช้ได้จริงๆในปัจจุบัน