ม.รามฯ เปิดรับ M.B.A 2 โครงการฯ ถึง 31 มีนาคมนี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้โดดเด่นด้านบริหารธุรกิจนำไปสู่การเป็นผู้บริหาร เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2 โครงการฯ รับสมัครถึง 30 มีนาคมนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแห… อ่านเพิ่ม