LMcable สายชาร์จสมานฉันท์ใช้ได้ทั้ง Android และ iOS

คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่? พอกันทีกับสายชาร์จที่ชาร์จได้เฉพาะ iPhone หรือชาร์จได้เฉพาะ Android เรามีเทคโนโลยีใหม่จาก LMcable สายชาร์จสมานฉันท์ที่ทำให้ Android และ iOS ชาร์จร่วมกันได้ด้วยสายชาร์จเพียงเส้นเดียว