THE EATER เปิดฟาร์มผักให้สาวรักสุขภาพ@Res-Q Cafe

พิธีกรสองหนุ่มนักกิน พีช อีท แหลกและสอง นพเก้า โกเจริญกิจ พารายการ “THE EATER ยุทธภูมิกระเพาะเหล็ก” และสามสาวน่ารักสายรักสุขภาพ มาเปิดสวนผักแข่งขันกันที่ร้าน Res-Q Café เค้าเป็นร้านออร์แกนิคฟาร์มผัก… อ่านเพิ่ม