Thailand 4.0 พักไว้ก่อน รองอธิบดีกรมขนส่งหวังใช้ยาแรงนำม.44 ประหาร Uber

หนทางการพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 อาจมีชะงักก็ได้ครับ หากกรมขนส่งชงเรื่องห้ามให้บริการ Uber รวมถึงแอปอื่นที่มีความใกล้เคียงด้วยมาตรา 44 ของคสช.