ดีงาม! Google จับมือ LyricFind นำเนื้อเพลงสากลมาแสดงผลใน Google Search

Google ยกระดับไปอีกขั้น หลังจับมือ LyricFind บริการเนื้อเพลงผ่าน Google Search ทำให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้ที่ต้องการฟังเพลงไปและอ่านเนื้อเพลงในเวลาเดียวกัน