Overwatch ขึ้นแท่น Game of the Year จากงาน Game Awards

งาน Game Awards ที่จัดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานอกเหนือจากการเปิดเทรลเลอร์เกมใหม่ๆ ไฮไลท์ของงานยังอยู่ที่การประกาศรางวัลสาขาต่างๆ ในวงการเกม ปีนี้ Overwatch ขึ้นแท่นเกมแห่งปี