สถาบัน NEA เชิญชวน ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และอาหารไทย เข้าร่วมโครงการ “เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก” รุ่นที่ 4

กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และอาหารไทย เข้าร่วมโครงการ “เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้… อ่านเพิ่ม

พาณิชย์-DITP เร่งเครื่องเดินหน้าสร้างนักการค้าระหว่างประเทศ ผ่านโครงการ “Smart Exporter” รุ่นที่ 22

26 กรกฎาคม 2566 นางภาวินี รวยรื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการ “Smart Exporter” รุ่นที่ 22 ได้ดำเนินการตามนโย… อ่านเพิ่ม

สถาบัน NEA เปิดความสำเร็จ! ครึ่งปี 2566 กับการพัฒนาหลักสูตรดันผู้ประกอบการไทย สู่เวทีการค้าโลก

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) หน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลักคือการพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้สามารถดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างม… อ่านเพิ่ม

NEA เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการบุกตลาดส่งออกใหม่

กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้า ยุคใหม่ (NEA) จัดทำโครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดใหม่ เตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจใ… อ่านเพิ่ม

สถาบัน NEA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 22

หากคุณเป็นผู้ประกอบการ SMEs, กลุ่มธุรกิจ Startup, เจ้าของหรือกลุ่มทายาธุรกิจ และผู้ส่งออกรายใหม่ที่เป็น นิติบุคคล ซึ่งต้องการพัฒนาศักยภาพให้เป็นนักการค้าระหว่างประเทศมืออาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับธุร… อ่านเพิ่ม

พาณิชย์–DITP จัดเสวนาฟรี! The Next Chapter : การส่งออกไทย ครั้งที่ 1 “โอกาสในการพัฒนาสินค้า BCG เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ”

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกสาขาที่สนใจเมกะเทรนด์ของโลกในประเด็นด้านสนับสนุนการรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม… อ่านเพิ่ม

พาณิชย์ – DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการภาคเหนือร่วมรับฟังเสวนา “โอกาสการพัฒนาสินค้า Future Food เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ” ภายใต้โครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการภาคเหนือเข้าร่วมรับฟังเสวนาในโครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ติว… อ่านเพิ่ม

พาณิชย์ – DITP จัด Export Clinic ตลาดเอเชียใต้ เสวนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย พร้อมรับคำแนะนำจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 นางภาวินี รวยรื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณ… อ่านเพิ่ม

พาณิชย์–DITP คิกออฟ Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการปั้นแบรนด์สินค้าไทยผงาดในตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เปิดตัวโครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ติวเข้มผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจสู่ตลาดการค้าใ… อ่านเพิ่ม

พาณิชย์ – DITP จัดเต็มเสวนาเสริมแกร่งผู้ส่งออกอาหารไทย ภายในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2023

กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จัดโครงการเสวนา Seminar in Fair#2 ภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 2023 เพื่อเสริมความรู้และเตรี… อ่านเพิ่ม

พาณิชย์–DITP เปิดเวที Moving Forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก ติดอาวุธผู้ประกอบการลุยสร้างแบรนด์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำ โครงการ Moving Forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก เพื่อสร้างองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบก… อ่านเพิ่ม

พาณิชย์โชว์ผลงาน ทีม Salesman จังหวัด จัด OBM ช่วยเหลือ SMEs ทั่วประเทศ สร้างมูลค่าส่งออกแล้วกว่า 142 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) รายงานความคืบหน้าการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Salesman จังหวัด Go- Inter” ประจำปี 2564 ซึ่งดำเนินงานตามนโยบาย… อ่านเพิ่ม
1 2