2017 ปีแห่งการเฝ้าระวังความปลอดภัยและความมั่นคงด้านดิจิตอล

Trend Micro ระบุปีนี้เป็นที่ผู้ใช้งานด้านดิจิตอลจะต้องเฝ้าระวังความปลอดภัยและความมั่นคงด้านข้อมูลเป็นอย่างมาก พร้อมระบุ 8 เทรนด์ภัยคุกคาม