บทความพิเศษ: Microsoft ถ้าเราตามความต้องการผู้บริโภคไม่ทัน เราก็ตกยุค

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มาไว ไปไว หรืออาจจะคงอยู่เป็นเวลานานมากๆ Mobiledista เราได้มีโอกาสพูดคุยกับ Microsoft ถึงเรื่องของเทคโนโลยี และสิ่งใหม่ๆ ที่ Microsoft กำลังขับเคลื่อนในประเทศไทย

นักวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ความเจ็บปวดจากใบหน้า

การรักษาทางการแพทย์เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้อยู่บนโลกนี้นานที่สุด เราจึงได้เห็นการพัฒนาในหลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นที่จะแนะนำวันนี้ก็คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยวิเคราะห์ความเจ็บปวดของมนุษย์โดยใช้ใบหน้า