2017 ปีแห่งการเฝ้าระวังความปลอดภัยและความมั่นคงด้านดิจิตอล

Trend Micro ระบุปีนี้เป็นที่ผู้ใช้งานด้านดิจิตอลจะต้องเฝ้าระวังความปลอดภัยและความมั่นคงด้านข้อมูลเป็นอย่างมาก พร้อมระบุ 8 เทรนด์ภัยคุกคาม

[บทความพิเศษ] จับตาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวงการ Smartphone ปี 2017

ในปี 2016 ถือว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เช่น Moto กับแนวความคิด Modular Phone การลงมาทำฮาร์ดแวร์เต็มตัวของ Google ไปจนถึงนวัตกรรมจาก Xiaomi