ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะนักเรียนเขตการศึกษาสระแก้ว

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่… อ่านเพิ่ม

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมการผลิตเยื่อและกระดาษครบวงจร ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นนำควบคู่การจัดการด้า… อ่านเพิ่ม

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาม.ราชภัฏสุรินทร์

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีชั้นนำ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้องๆได้เรียนร… อ่านเพิ่ม

คณะวิทย์ ม.ขอนแก่น เยี่ยมชมการผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษคุณภาพด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งออกไ… อ่านเพิ่ม