มจพ. ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างตู้ความดันลบ ให้สถานพยาบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคตะวันตก และวิศวกรจิตอาสา “สร้างช่าง สร้างทีม เพื่อแพทย์” ร่วมกันจัดสร้า… อ่านเพิ่ม

สัมภาษณ์พิเศษโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตร“ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล”

การฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล” (International Welding Inspection Personnel(IWI-C)ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกร… อ่านเพิ่ม

มจพ. มอบเครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ 3 เครื่องให้วัดเพื่อช่วยเหลือชุมชน ข้าวสาร 12 ตัน

อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไปพร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศา… อ่านเพิ่ม

อาจารย์ มจพ. คว้ารางวัล BEST PRESENTATION จากงานประชุม ICRES 2021 ตอบโจทย์ การอนุรักษ์พลังงาน

ผลงานวิจัย เรื่อง “Valorisation Wastes from Sugar Mill Plant and Water Supply Treatment Process as Alternative Materials for Ecological Ceramic Floor Tiles” รศ.ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล ภาควิชาวิศว… อ่านเพิ่ม

มจพ. จัดงานประกวดเฟ้นหาสุดยอดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับประเทศ KMUTNB Innovation Awards 2021 ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล Grand Prize พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564 KMUTNB Innovation Awards 2021 ชิงถ้วยพระราชทานราง… อ่านเพิ่ม

อธิการบดี มจพ. ลดค่าเทอม-ค่าหอพักและจัดตั้งกองทุนสวัสดิการบรรเทาภาระผู้ปกครองช่วงวิกฤตCOVID-19

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่ารู้สึกห่วงใยนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ที่กำลั… อ่านเพิ่ม

อาจารย์ มจพ. พัฒนาต้นแบบปืนเล็กยาวขนาด 5.56 มม.สัญชาติไทยมีความแม่นยำสูง

ผศ.ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)หัวหน้าโครงการ และคณะทำงานประกอบด้วย ผศ.ณรงค์เดช พัฒนไพ… อ่านเพิ่ม

สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ มจพ. พัฒนาปืนไรเฟิลซุมยิง .338 สำหรับนักทำลายใต้น้ำจู่โจม แม่นยำสูง ลดต้นทุนการนำเข้า

การพัฒนาปืนยาวไรเฟิลซุ่มยิง (Sniper Rifle) สำหรับนักทำลายใต้น้ำจู่โจมขนาด .338 นิ้ว ผลงานทีมของ รศ.สถาพร ชาตาคม อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย… อ่านเพิ่ม

สพอ. เปิดหลักสูตร In-House Training ประจำปี 2564

ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดหลักสูตร In-House Training ประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้ 1. ผู้ควบคุมประจำหม้อน… อ่านเพิ่ม

สพอ. จัดหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (Boiler) ประจำปี 2564

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้ อบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรม มจพ. กรุงเทพฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 19-24 เมษายน… อ่านเพิ่ม

มจพ.วิทยาเขตระยอง จัดเสวนาออนไลน์ รับมือธุรกิจอุตสาหกรรมจากวิกฤต COVID-19

มจพ.ระยอง จัดสัมมนา “การรับมือของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจากวิกฤตการณ์ COVID-19” ซึ่งมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมก… อ่านเพิ่ม

มจพ. มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีเชิดชูเกียรติ “บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ” ประเภท ก. “อาจารย์ดีเด่น”และประเภท ข. “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น” จำนวน 4 ราย เนื่องใ… อ่านเพิ่ม
1 2