วิศวกรรมเคมี มจพ. สร้างชื่อเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยานยนต์ สู่กระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยถึง เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยานยนต์ ต้นแบบและเทคโนโลยีกระบวนการผลิ… อ่านเพิ่ม

วิศวกรรมเคมี มจพ. สร้างชื่อเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยานยนต์ สู่กระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยถึง เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยานยนต์ ต้นแบบและเทคโนโลยีกระบวนการผลิ… อ่านเพิ่ม

ศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ (KMUTNB-TEPC) เปิดรับสมัครสอบวัดผลภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก

ศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB-TEPC) เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ที่กำลังจบการศึกษาของมหวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) บุคลากรข… อ่านเพิ่ม

อาจารย์ วิศวะ มจพ. พัฒนาอุปกรณ์สวมตลับลูกปืนเน้นฟังก์ชั่นขดลวดเหนี่ยวนำความร้อน

ผลงานของ ผศ.พิพิถนนท์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) กำลังอยู่ในระหว่างการจดอนุสิทธิบัตร เ… อ่านเพิ่ม

มจพ.จัดพิธีกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. เป็นประธานในพิธีกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายทอง ม่วงใหม่ นายกองค์การนักศึกษา กล่าวนำปฏิญ… อ่านเพิ่ม

มจพ. จัดงานวันแห่งเกียรติยศทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot แชมป์หุ่นยนต์กู้ภัยโลก

ดร.โอกาส เตพละกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ. ) เป็นประธานในพิธี ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คุณสุรเดช บัวทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาว… อ่านเพิ่ม

ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม มจพ. จัดบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย

ผศ.ดร. สราวุฒิ สืบแย้ม ประธานศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม กองกลาง มจพ. เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ด้านกฎหมาย เทคโนโลยี และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์… อ่านเพิ่ม

คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. จัดงานปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปี’66

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงาน และแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่และแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาในงานป… อ่านเพิ่ม

คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. จัดงานปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปี’66

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงาน และแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่และแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาในงานป… อ่านเพิ่ม

สุดปัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้าอันดับ 9 มหาวิทยาลัยไทย และอันดับ 501-600 ของเอเชีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้าอันดับ 9 มหาวิทยาลัยไทย และเป็นอันดับ 501-600 ของเอเชีย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย โดย THE Asia University Rankings 2023 เมื่อวันที… อ่านเพิ่ม

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. เปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น EEC Type B

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น EEC Type B ให้กับภาคอุตส… อ่านเพิ่ม

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. เปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น EEC Type B

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น EEC Type B ให้กับภาคอุตส… อ่านเพิ่ม
1 2 4