ร่วมสร้างบารมีครั้งสำคัญ ในพิธีเททองหล่อรูปเหมือน “หลวงปู่เต๋ คงทอง” สร้างเป็นครั้งแรกขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว

บุญใหญ่ได้กุศล ขอเชิญพุทธศาสนิกชนคนดีมีน้ำใจร่วมสร้างบารมีครั้งสำคัญ ในพิธีเททองหล่อรูปเหมือน “หลวงปู่เต๋ คงทอง” ณ วัดสามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม พระเถราจารย์ผู้ไปเปี่ยมด้วยเมตตาคุณ เทพเจ้… อ่านเพิ่ม