สัมภาษณ์พิเศษโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตร“ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล”

การฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล” (International Welding Inspection Personnel(IWI-C)ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกร… อ่านเพิ่ม