BEST Express ไม่หยุดช่วยเหลือ ร่วมสู้ต้านภัยโควิด 19

จังหวัดตาก เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบการจากแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างหนักหน่วงในทุกระลอกครั้ง โดยเฉพาะหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งอยู่บนภูเขาสูงทำให้การเดินทางยากลำบาก ส่งผ… อ่านเพิ่ม

กำลังใจจาก BEST Express ร่วมปันสุขสู่พี่น้องชายแดนใต้

BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุทั่วไทย ไปไหน ไปกัน Everywhere, with you บริษัทขนส่งพัสดุด่วนเอกชน 1 ใน 5 แถวหน้าแบรนด์ขนส่งพัสดุชั้นนำระดับประเทศ ภายใต้การดำเนินการของบริษัท เบส… อ่านเพิ่ม