เครื่องคัดลอก แต่ไม่ใช้โคลน เหมือนหรือต่างกัน

เครื่องคัดลอกกับเครื่องโคลน ต่างกันยังไง จริงๆเป็นประเภทเดียวกันแต่การทำงานต่างกันบางท่านเข้าใจว่าเป็นอันเดียวกัน ต่างกันคือ 📍เครื่องโคลน(clone) การโคลนข้อมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์หนึ่ง ถ้าข้อม… อ่านเพิ่ม