ต้นกล้วยด่างหลากสายพันธุ์ มูลค่าดั่งทอง ต้นไม้ดีต้องมีสะสม

พันธุ์ไม้ด่างกำลังเป็นกระแส และมีคนนิยมหันมาให้ความสนใจไม้ด่างซื้อไปปลูกกันเป็นจำนวนมาก ต้นไม้จำพวกใบด่าง และขึ้นชื่อว่าด่าง รวมไปถึง “กล้วยป่าด่าง” อีกทุกสายพันธุ์ของต้นกล้วยยิ่งมีราคาไม่แพ้ทองคำเลยท… อ่านเพิ่ม