เมื่อเร็วๆนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ๒๕๖๔ รูปแบบ New Normal ครั้งแรกผ่านระบบออนไลน์

โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อนโยบายรัฐกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อนำไปสู่สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน และมีปาฐกถาพิเศษโดย นายแพทย… อ่านเพิ่ม