STAR WARS: The Last Jedi คือชื่อตอนของ Episode VIII เข้าฉายธันวาคมปีนี้

STAR WARS
STAR WARS Episode VIII ได้ชื่อตอนแล้ว The Last Jedi

การเดินทางของสงครามอวกาศภาคที่ 8 ได้รับการเปิดเผยชื่อตอนอย่างเป็นทางการแล้ว โดยจะมาในชื่อ Star Wars: The Last Jedi

การประกาศชื่อตอนภาคใหม่ ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการทั้งจากหน้าเว็บไซต์ StarWars.com และบนแฟนเพจอย่างเป็นทางการ

Star Wars: The Last Jedi ในภาคที่ 8 จะอยู่ภายใต้การกำกับของ Rian Johnson และจะมีกำหนดเข้าฉายธันวาคมปีนี้