Square ประกาศ Remaster Final Fantasy XII: The Zodiac Age ลง PS4

Square Enix ประกาศรีมาสเตอร์ Final Fantasy XII ใหม่ พร้อมตั้งชื่อใหม่ เป็น Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

เบื้องต้น Final Fantasy XII: The Zodiac Age จะเปิดให้เล่นในแพลตฟอร์ม PlayStation 4 และพร้อมให้เล่นอย่างเป็นทางการในปี 2017

เมื่อมีการรีมาสเตอร์ จะต้องมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามา ดังนี้

  • จะมีการปรับภาพของเกมให้อยู่ในรูปแบบ HD
  • รองรับ Audio 7.1
  • High-Quality voice
  • รองรับทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ (ยังไม่ได้เปิดเผยภาษาอื่น)
  • ลดระยะเวลาในการ Loading Game
  • มี Auto Save

ที่มา: DualShocker