SPU: แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา(กทม.) เริ่ม 20 ก.พ. – 20 มี.ค. 2565

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (กทม.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภาค 1) แจ้งความจำนง เพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2563

ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2565 โดยสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน​เข้าร่วมพิธี

สแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน ตามเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ http://staffscms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm

** กรณีนักศึกษา​ที่ไม่ประสงค์​จะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา​บัตร นักศึกษา​ต้องสแกน QR CODE เพื่อแจ้งไม่ประสงค์​เข้าร่วมพิธี

โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (กทม.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

*** สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม สำนักงานทะเบียน โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1026 และ 1362

Line ID : @regis_spu

273892296_5003966889642691_1133151782630582883_n.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง