SPU เปิดพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับนักศึกษา ”ดนตรีในสวน ช่วยกันร้อง ช่วยกันเล่น ในบทเพลงที่ชอบ” สร้างความสุข ผ่อนคลายความเครียด

-0.jpg306907698_8231988126841285_439985620498044451_n-1.jpg

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการ “ดนตรีในสวน ช่วยกันร้อง ช่วยกันเล่น ในบทเพลงที่ชอบ” ด้วยการเปิดพื้นที่ลานหูกวาง จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาให้ได้มีพื้นที่ ในการแสดงศักยภาพ ทางด้านการขับร้องเพลง และเล่นดนตรี แบบง่ายๆสบายๆ ร้องกันเอง เล่นดนตรีกันเอง ในช่วงยามเย็น เพื่อเป็นการสร้างความสุข ผ่อนคลายความเครียด ภายหลังจากการเรียน ดังสโลแกนของ SPU ที่ว่า I Believe In You “เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคน มีศักยภาพ” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณพื้นที่ลานหูกวาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง