“SPU” ประกาศเปิดรับสมัคร “ มืออาชีพ” ในสายงานต่างๆ เพื่อร่วมทำงานการศึกษา

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ ผู้มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพพร้อมนำองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อทำงานด้านการศึกษาในหน่วยงานต่างๆภายใต้มหาวิทยาลัยสำหรับการเปิดรับสมัครงาน ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา ด่วน!!ประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ อาทิ เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 2 อัตรา และ เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายละเอียด
1. เจ้าหน้าที่บัญชี (สังกัด สำนักงานการคลัง กลุ่มงานการคลัง ) จำนวน 2 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านทำบัญชี ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ,ประกันสังคม รับเช็ค วางบิล, ปิดงบการเงิน
คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ : 25 – 35 ปี การศึกษาระดับ : ปริญญาตรี ประสบการณ์: 2 – 3 ปี
(ใช้คอมพิวเตอร์ word excel โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้ ,สามารถปิดงบการเงินได้ ,ไปธนาคารหรือติดต่องานนอกสถานที่ได้)
2. เจ้าหน้าที่การเงิน (สังกัด สำนักงานการคลัง กลุ่มงานการคลัง ) จำนวน 2 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่าย ,ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ,ตรวจสอบรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ,จัดทำแผนงบประมาณ, ควบคุมและดูแลสภาพคล่อง ,ให้คำปรึกษา, คำแนะนำ แก้ปัญหา,ติดตามงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี, บัญชีการเงิน, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน อย่างน้อย 5 ปี และหากมีประสบการณ์ทำงานภายในมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะพิเศษที่ต้องการ Presentation (Powerpoint, Dashboard, BI, SAP) – Project management
,Timing/Target management ,Team management
สนใจสมัครงาน กรุณาติดต่อ : คุณดวงกมล สมรูป โทร. : 083-060-6293
อีเมล : recruit-hr@spu.ac.th
รับสมัครงานผ่านทาง http://staffscms.spu.ac.th/job/
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #dek65 #SripatumUniversity #HRSPU #สำนักงานบุคคล

20210729115735pxGA75j.jpg