SPU จัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้ “เด็กเรือสำราญ” จากภาคทฤษฎีในชั้นเรียน สู่การฝึกปฏิบัติจริง!

20211209102237MwuGARY-0.jpg

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ จำนวนกว่า 109 คน เข้าฝึกอบรมความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมเสริมหลักสูตรความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาความรู้พื้นฐานคนประจำเรือที่จัดขึ้นในทุกปี โดยในปีนี้จัดฝึกอบรมหลักสูตรสุดเข้มข้น ภายในกิจกรรมนักศึกษาจะได้อบรมความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และลงมือปฏิบัติ อาทิ หลักสูตรดำรงชีพในทะเล (PST), หลักสูตรความปลอดภัยของบุคคล และความรับผิดชอบต่อสังคม (PSSR), หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (EFA) และ หลักสูตรการป้องกันการดับไฟ (FPFF) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกไปสู่สายอาชีพการทำงานจริงในอนาคต

ดร.นครินทร์ ทั่งทอง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีความมุ่งเน้นให้บริการด้านการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตรความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ เป็นการอบรมที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์นอกห้องเรียน เตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงในอนาคตข้างหน้า อีกทั้งกิจกรรมในครั้งนี้ ยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ SMART DYNAMIC UNIVERSITY ที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจเรือสำราญให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”

นายอนาวิล ยารังษี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า “การได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่อย่างมาก เนื่องจากได้ร่วมงานกับเพื่อนๆ ลงมือทดลองปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการดับเพลิง ต้องลงพื้นที่ช่วยกันดับไฟจริง ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน รวมถึงต้องเจอกับความท้าทาย และแข่งกับเวลา หรือกิจกรรมการดำรงชีพทางทะเล ก็ได้รู้จักวิธีการเอาตัวรอดในน้ำ หากเจอสถานการณ์จริงในอนาคต ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่พยายามอัดความรู้ทุกอย่างที่มีให้อย่างละเอียด เราสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างแน่นอน”

เล็กๆ ไม่ ใหญ่ๆ ต้องยกให้เรือสำราญ กิจกรรมที่อัดแน่นในครั้งนี้ สมกับชื่อสโลแกน #ศรีปทุมยืนหนึ่งเรื่องเรือสำราญ เพราะจะเป็นเด็กเรือสำราญทั้งที จะให้เรียนแต่ในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้ ต้องฝึกปฏิบัติด้วย เพราะในโลกของการทำงาน นอกจากทฤษฎีต้องแน่นแล้ว ภาคปฏิบัติก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งการได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง รวมถึงลงมือปฏิบัติจริง เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง