Gartner เผยส่วนแบ่งการตลาดมือถือ Android นำโด่งในไตรมาสที่ 3

Gartner บริษัทวิจัยการตลาดเปิดเผยรายงานถึงส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์มือถือทั่วโลกในไตรมาสที่ 3 ปี 2012
ตลาดมือถือโดยรวมลดลงร้อยละ 3.1  Smartphone มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.9 โดยคิดเป็นร้อยละ 39.6 ของตลาดมือถือโดยรวม เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2011
ส่วนแบ่งการตลาดเมื่อแยกตามระบบปฎิบัติการแล้ว  Android ครองส่วนแบ่งการตลาดถึงร้อยละ 72.4 ตามด้วย iOS ครองส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 13.9 ตามด้วย RIM ร้อยละ 5.3

mobile-os-q3-2012

 

เมื่อแยกตามแบรนด์แล้วพบว่า Samsung ครองส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 22.9  เพิ่มขึ้นร้อยละ4.2จากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามมาด้วย Nokia ร้อยละ 19.2 ที่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.2 อันดับสามเป็น Apple ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 5.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา

mobile-brand-q3-2012

 

แต่ต้องรอดูไตรมาสสุดท้ายซึ่งการแข่งขันสูงมาก การมาของ Windows Phone 8 รุ่นใหม่ ,iPhone 5,Nexus4,BlackBerryรุ่นใหม่ และอีกหลายๆรุ่นที่จะแข่งขันอย่างเข้มข้นมายิ่งขึ้น

 

ที่มา : Gartner ผ่านทาง bgr