SITI Summer English Camp 2022

เก็บตกกิจกรรมดีๆที่ คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดกิจกรรมโครงการ SITI Summer English Camp 2022 สำหรับการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆนักศึกษาใหม่ 2565 คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (SITI) ก่อนการเปิดเทอม เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะการพูด การอ่าน และการโต้ตอบ ในรูปแบบกิจกรรมสนุก ๆ พร้อมรับของรางวัลอีกมากมาย โดยมี ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลแก่นักศึกษาคนเก่ง ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

298221559_1775744046104188_3725109966846706063_n-1.jpgsiti-eng-camp-0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง