SDM SPU ชวนฟัง! สัมมนาออนไลน์ “เส้นทางคนไทยสู่ทีมงาน THOR LOVE AND THUNDER” ผ่าน Facebook Live

800.jpg

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา ออนไลน์ ผ่าน Facebook Live
หัวข้อ เส้นทางคนไทยสู่ทีมงาน THOR LOVE AND THUNDER
ไลฟ์สดเจาะลึกประสบการณ์เส้นทางการทำงานกับบริษัทระดับโลก โดย “คุณปลั๊ก FX TD บริษัท FRAMESTORE”
ผู้อยู่เบื้องหลังภาพยนตร์ Thor: Love and Thunder
พร้อมแชร์ประสบการณ์ผ่าน Facebook Live
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 65
เวลา 13.30 น. (GMT+7) ตามเวลาประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง