SBS SPU จัดถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ “สร้างแบนรด์ สร้างตัวตน” ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน BUSINESS CONTENT CREATOR Young Talent

เริ่มแล้ว! เวทีกิจกรรม สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ น้องๆนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา ผ่านรูปแบบออนไลน์ ที่พร้อมจะเป็นนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ทางธุรกิจ กับโครงการ Business Content Creator Young Talent by SRIPATUM Business School #1 ซึ่งครั้งนี้ เป็นการอบรม หัวข้อ “สร้างแบนรด์ สร้างตัวตน” โดย วิทยากรพิเศษ อาจารย์ สุเมธ สันติกุล Digital Marketing Instructor Sripatum Business School และคุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี ผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ ‘เพนกวิน อีท ชาบู’ (penguin eat shabu) มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแนวคิดดีๆให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรม เพื่อจะได้มีโอกาสนำเสนอแนวคิดทางการสร้างสรรค์คอนเทนต์ทางธุรกิจ อันเป็นทักษะสำคัญสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ต่อคณะกรรมการและบุคคลภายนอกต่อไป ผ่านรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
สำหรับการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการแข่งขันสร้างสรรค์คอนเทนต์ทางธุรกิจ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวะศึกษา (ระดับ ปวช.) ในรูปแบบออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้น้องๆที่สนใจส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันสร้างสรรค์คอนเทนต์ ในหัวข้อ Why I Love This Brand : แบรนด์นี้พี่รัก วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 22 เมษายน 2565 ทางออนไลน์ และจะประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย การแข่งขันสร้างสรรค์คอนเทนต์ ในหัวข้อ Why I Love This Brand: แบรนด์นี้พี่รัก จำนวน 5 ทีม วันที่ 29 เมษายน 2565 ทางออนไลน์ และทีมที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย นำเสนอ การแข่งขันสร้างสรรค์คอนเทนต์ ในหัวข้อ Why I Love This Brand : แบรนด์นี้พี่รัก เพื่อหาผู้ชนะเลิศในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทางออนไลน์ต่อไป ฝากทุกท่านร่วมลุ้นร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกทีม พร้อมฝากติดตามผลการแข่งขันต่อไป