SBS จับมือ DIGITAL MEDEA ถ่ายทอดความรู้ ONLINE เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกจากBLOCKCHAIN สู่ NFT & Metaverse

จบไปแล้วสำหรับการบรรยายสุดพิเศษ ผ่านโปรแกรม ZOOM ONLINE กับโครงการ Up-skills ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล หัวข้อ “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกจาก BLOCKCHAIN สู่ NFT & Metaverse“ ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เกี่ยวกับ NFT อย่าง อาจารย์ตั้ม หรือ ผศ.ผศ.เกรียงไกร กงกะนันทน์ อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ดีๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นอย่างตลาดงานศิลป์ Non Fungible Token (NFT) และ กระแสของ Metaverse ที่กำลังถูกจับตามอง หลัง Facebook เปิดตัว Meta เตรียมย้ายมนุษย์สู่โลกเสมือนจริงแบบเต็มตัว ซึ่งมี ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ SPU พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมฟังมากมาย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

-0.jpg 6-1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง